Nytt styre og daglig leder på plass ved Trondheimsfjorden våtmarkssenter

På bildet vises lukefunksjonene, og gjennom ei skyveluke kan en brushaneflokk skimtes.

Mye som en følge av at nesten hele det gamle styret gikk av i fjor sommer, samt andre plikter, har det beklageligvis vært liten aktivitet på hjemmesiden vår det siste året. Tiltross for dette har det skjedd mye i organisasjonen det siste året. I juni i 2016 kom et nytt styre på plass og består nå av Bjarne Bjørnbakk (styreleder), Jan Eivind Østnes, Alette Sandvik og Anne Karin Johnsen. For å sikre en mer kontinuerlig drift ble det bestemt at man skulle ansette en daglig leder i 50 % stilling ved våtmarkssenter. Fra og med august i år ble Tore Reinsborg ansatt i denne stillingen for 2 år. Intensjonen nå er å publisere aktuelle saker som berører aktiviteter, opplevelser og andre forhold rundt de flotte verneområdene og andre viktige naturområder i Trondheimsfjordområdet mer jevnlig.