Våtmarkssenteret lanserte nye nettsider

De nye nettsidene til Trondheimsfjorden Våtmarkssenter ble lansert i kommunestyremøte på Verdal  i går (mandag 26.8). Ordfører i Verdal Bjørn Iversen foretok den offisielle åpningen av sidene. Tilstede i kommunestyret var tre representanter for våtmarkssentret; tidligere miljødirektør i Nord-Trøndelag Svein Karlsen, styreleder Kjell Derås, og prosjektleder Alette Sandvik. På de nye sidene som nå er lansert vil […]


Trondheimsfjorden Våtmarkssenter med nytt undervisningsopplegg for skoleelever

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter gjennomførte den 6. juni i år undervisningsopplegg for 8.klassinger fra Frol oppvekstsenter. Over 60 elever deltok på undervisningsopplegget som ble arrangert ved Vulusjøen i Levanger. De fikk være med på ringmerking av fugl, informasjon om fugletrekkets mester og Forra-karakteren dobbeltbekkasin, samt 45 minutters “birdrace” med mer enn 20 fuglearter som resultat. Trondheimsfjorden Våtmarkssenter […]


Populære fugleambassadørkurs i Trøndelag

De populære fugleambassadørkursene i Nord-Trøndelag er godt i gang også denne våren. Dette er et samarbeid mellom HiNT og Naturarvprosjektet Birdwatching Trondheimsfjord (BWT). Kursene går grundig inn på artskunnskap, områdekunnskap, spesielle arter for de ulike områdene og fugleturisme. Forelesere på kurset er Magne Husby og Terje Kolaas fra Din Tur. Kursene består av 7 lokale samlinger a […]


Tre nye Ramsarområder i Nord-Trøndelag

Norge har i dag 51 områder på Ramsarkonvensjonens liste, 42 på fastlandet og ni på Svalbard. Dette er elvedeltaer, gruntvannsområder i sjø og ulike typer myrer og ferskvann som er internasjonalt viktige for dyr og planter. De nye områdene i Nord-Trøndelag som er meldt inn er Horta med Horta fuglefredningsområde og Horta naturreservat i Leka […]