Trondheimsfjorden Våtmarkssenter med nytt undervisningsopplegg for skoleelever

Foto: Terje Kolaas

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter gjennomførte den 6. juni i år undervisningsopplegg for 8.klassinger fra Frol oppvekstsenter. Over 60 elever deltok på undervisningsopplegget som ble arrangert ved Vulusjøen i Levanger. De fikk være med på ringmerking av fugl, informasjon om fugletrekkets mester og Forra-karakteren dobbeltbekkasin, samt 45 minutters “birdrace” med mer enn 20 fuglearter som resultat. Trondheimsfjorden Våtmarkssenter fortsetter arbeidet med undervisningsopplegg knyttet til skoler i vårt distrikt.

Følgende arter ble registrert ved Vulusjøen denne dagen:

Kanadagås, Stokkand, Toppand, Kvinand, Strandsnipe, Gluttsnipe, Fiskemåke, Kråke, Linerle, Trepiplerke, Heipiplerke,
Rødstjert, Rødstrupe, Jernspurv, Gråtrost, Rødvingetrost, Løvsanger (ringmerket), Gransanger, Kjøttmeis, Granmeis,
Svarthvit fluesnapper, Bjørkefink (ringmerket) og Sivspurv.

skoleklasse

Uteundervisning er gøy. Foto: Terje Kolaas

20130606-L1070866

Ringmerking av fugler er spennende og lærerikt. Foto: Terje Kolass

20130606-L1070882

Når man er usikker på hvilken art man har funnet, så er det fint å kunne slå opp i fuglebok med lyd og bilder. Foto: Terje Kolaas