Krykkja trenger din støtte

Måkene sliter voldsomt og den lille måkefuglen krykkje var tidligere en av kystens vanligste fugler.  På 80-tallet fantes hundretusener av dem i fuglefjellene langs kysten. Men nå er det krykkjen som det står dårligst til med, hvor hekkebestanden har gått tilbake med 80 prosent. Mye måker i byene er et tegn på trøbbel langs kysten. Krykkja […]


Våtmarksdagen arrangeres på Ørin 25. mai 2019

Lørdag 25. mai arrangerer vi i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter åpen dag for alle som ønsker å komme. Den internasjonale våtmarksdagen er hvert år i starten av februar, men siden dette er en dårlig tid på året for oss når det gjelder fugleopplevelser, så pleier vi å forskyve markeringen av våtmarksdagen til trekkfuglene er tilbake hos oss. […]


Generalforsamling 2022

  Trondheimsfjorden Våtmarkssenter AS avholdt generalforsamling i senterets lokaler i Russerveien i Verdal 10. mai 2022. 96% av aksjene var representert på generalforsamlingen, som ble ledet av styreleder Svein Karlsen. Styrets årsberetning og årsregnskapet ble godkjent. Regnskapet viser et overskudd for 2021 på kr. 184.410. Styremedlemmer i nytt styre er etter valget: Svein Karlsen og […]


Tjelden – et kjærkomment vårtegn

Allerede i slutten av februar kan man treffe på de første returnerende tjeldene fra overvintringsområdene i Tyskland, Nederland og Storbritannia. Men de store antallene ankommer først i mars, og man kan da oppleve flokker med tjeld på trekk langs kysten.  Det har kommet mange meldinger om tjeld som har ankommet kysten av Trøndelag de siste […]


Bli med på den årlige hagefugltellingen 2019

Har du også opplevd mindre småfugler i hagen i det siste? Nå er det tid for den årlige hagefugltellingen. I fjor ble det telt opp 485 000 individer på 8 500 foringsplasser. Da var gråsisik mest tallrike fugl, det blir den neppe i år. Hagefugltellingen arrangeres i alle nordiske land og NOF er med for 12. […]


Nytt styre i Trondheimsfjorden våtmarkssenter

I vår signaliserte Bjarne Bjørnbakk at han ønsket å tre av som styreleder i våtmarkssenteret. I en ekstraordinær generalforsamling arrangert på NOF-kontoret i Trondheim 20. september ble et nytt styre endelig valgt. De tre øvrige medlemmene i det gamle styret fortsetter videre, og de fikk med seg to nye styremedlemmer. Den nye styrelederen heter Håkon […]


Innvandrertjenesten i Verdal på besøk ved våtmarkssenteret

I dag tok TVS imot et tredvetalls innvandrere fra Somalia, Eritrea, Tunisia og Afghanistan. De ble her informert om hvilke kvaliteter de vernede områdene i Trondheimsfjorden har. Det ble også satt av tid til å studere fuglene som lå utenfor tårnet på sørsida av Verdalselva, og flere syntes det var veldig moro å se på […]


Fugleekskursjoner våren 2018

Trondheimsfjorden våtmarkssenter vil i samarbeid med NOF Verdal og Levanger lokallag arrangere i første omgang to ekskursjoner hvor alle interesserte er velkommen til å delta. Etter en noe sein vår har trekkfuglene for alvor begynt å røre på seg nå, og det forventes gode antall fugl å studere på ekskursjonene. Vi starter på Ørin 23.4 […]


Spennende fugleoberservasjonsprosjekt på Eidesøra i Levanger

Siden  tidlig i fjor høst har det vært et samarbeid mellom Nossum travpark og NOF Verdal & Levanger lokallag med prosjektering av et kombinasjonsbygg ponnistall og fugleobservasjonbygg på Eidesøra. De nye ponnistallene er nå bygget, og her er det rikelig med observasjonsluker til bruk for observasjoner av fugler. Disse lukene har forskjellig høyde fra bakken […]


Skolebesøk ved Ørin feltstasjon

I høst har det kommet mange henvendelser fra ulike undervisningsinstitusjoner med ønske om å få være med på ringmerking. Ved Ørin feltstasjon har NOF Verdal & Levanger lokallag etablert en nettpark med mange mistnett for innfanging av primært spurvefugl. Dette inkluderer et stort heisnett som har vist seg veldig effektivt for å fange inn fugl […]