Innvandrertjenesten i Verdal på besøk ved våtmarkssenteret

I dag tok TVS imot et tredvetalls innvandrere fra Somalia, Eritrea, Tunisia og Afghanistan. De ble her informert om hvilke kvaliteter de vernede områdene i Trondheimsfjorden har. Det ble også satt av tid til å studere fuglene som lå utenfor tårnet på sørsida av Verdalselva, og flere syntes det var veldig moro å se på fuglene gjennom en kikkert eller teleskop. Det ble ytret ønske om å få være med å se på ringmerking til høsten, så antagelig vil vi se mer til våre nye landsmenn på stasjonsområdet. Velkommen skal dere være!innv