Quiz

Her kan du teste dine ferdigheter når det gjelder å kjenne igjen de ulike fugleartene vi har i Norge. Treningsoppgavene er utviklet av NORD University på Levanger.

Gå til nettsiden for treningsoppgaver her

For hvert spørsmål er det 6 svar alternativer. Svare du feil får du minuspoeng.

Du kan velge mellom “Lyd og bilde (lett)”, “fuglers utseende”, “fuglers lyder” eller “flere lyder samtidig”.

Nybegynnerquiz er bilde og lyd av de vanligste fuglene i Europa. Hvis dette er for lett kan du velge de andre treningsoppgavene. Det er serier med 10, 20 eller 30 oppgaver og en tidsbegrensning på 20 sekunder eller ubegrenset tid. Om du ønsker kan du registrere resultatet og komme med på en resultatliste.

granmeis_med_fr_
Denne lille tassen er en veldig vanlig fugl i Norge, men vet du hva den heter? Foto: Alette Sandvik

Treningsoppgavene er delt inn i fire nivåer og du velger oppgaver for et spesifikt land eller for hele Vest-Palearktis. Nivå 1 er de vanligste artene, nivå 2 er et større utvalg av arter, nivå 3 er eksamensnivå for valgt land og Vest-Palearktis og nivå 4 er alle artene registert i valgt land eller hele Vest-Palearktis.

Hvilke arter som tilhører de ulike vanskelighetsnivå bestemmes av hvert land, og pensumlister finnes på hvert lands egen side som du når fra “Forside fugler” ved å klikke på kartet. Artene som tilhører vanskelighetsnivået for Vest-Palearktis bestemmes ut i fra det landet arten er vanligst. Du kan velge 20 sekunder på hver oppgave, som er det samme som til eksamen, eller du kan velge ubegrenset tid på hver oppgave så du har tid til å slå opp i bøker eller spille fuglesang for å lære mer.

Holder du musepekeren på bildet zoomer du inn for å se detaljer bedre. Bildene i trenigsoppgavene disponeres kun av prosjektansvarlig Magne Husby, og den institusjon som er ansvarlig for treningsopplegg på fugl, og vil ikke brukes til andre formål.