Generalforsamling 2022

  Trondheimsfjorden Våtmarkssenter AS avholdt generalforsamling i senterets lokaler i Russerveien i Verdal 10. mai 2022. 96% av aksjene var representert på generalforsamlingen, som ble ledet av styreleder Svein Karlsen. Styrets årsberetning og årsregnskapet ble godkjent. Regnskapet viser et overskudd for 2021 på kr. 184.410. Styremedlemmer i nytt styre er etter valget: Svein Karlsen og […]