Åpen dag søndag 8. februar på Ørin

Tautra – juvelen i fjorden Trondheimsfjorden Våtmarkssenter inviterer til åpen dag på Ørin søndag 8. februar 2015 i forbindelse med den internasjonale våtmarksdagen. Program for dagen: Start kl. 11.00 på Vip-senteret på Verdal. *Per Gustav Thingstad fra NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim holder foredrag om Tautra. Tautra med Svaet er en av de beste lokalitetene for […]


Fagdag for fugleinteresserte

Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag arrangerer Lørdag den 24. januar 2015 fagdag på Stjørdal. Fagdagen er åpen for alle interesserte. Tema for dagen er bl.a: hekkebestand for brushane og fjellmyrløper i Nord-Trøndelag, viltkameraovervåking av skogsfuglreir, prepareing av dyre – og fugleskjeletter og mye mer. Einar Hugnes kommer også og viser bilder og forteller om en […]