Fagdag for fugleinteresserte

Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag arrangerer Lørdag den 24. januar 2015 fagdag på Stjørdal. Fagdagen er åpen for alle interesserte.

Tema for dagen er bl.a: hekkebestand for brushane og fjellmyrløper i Nord-Trøndelag, viltkameraovervåking av skogsfuglreir, prepareing av dyre – og fugleskjeletter og mye mer. Einar Hugnes kommer også og viser bilder og forteller om en tur i nasjonalparken Kiskunsagi – fugleparadiset i Ungarn.

Start kl. 10.00 på Stokkan ungdomsskole på Stjørdal.

xLappspove001Trana

Lappspove Foto: Kjartan Trana