Utstilling

I løpet av 2014 vil hele vår topp moderne og interaktiv utstilling i vip-senteret på Verdal være ferdig. Dette er en av flere etapper i utviklingen av Trondheimsfjorden Våtmarkssenter, som vil bestå av den permanente utstillingen i Vip-senteret og flere naturopplevelsesmuligheter ute. Et helt nytt fuglekikkertårn på Ørin er også planlagt, med byggestart våren 2014.

GåseveggÅpning-6

Gåseveggen på vip-senteret ble avduket 3. januar 2014. Foto: Edvin Thesen

Våtmarkssenteret skal formidle opplevelser og kunnskap om Ramsarområdene, andre verneområder, natur og kultur. Senteret vil tilby guidete turer, aktiviteter, foredrag og utstillinger i og utenfor senteret. Dette blir et utstillingsvindu for regionens naturverdier og våtmarker.