Populære fugleambassadørkurs i Trøndelag

De populære fugleambassadørkursene i Nord-Trøndelag er godt i gang også denne våren. Dette er et samarbeid mellom HiNT og Naturarvprosjektet Birdwatching Trondheimsfjord (BWT). Kursene går grundig inn på artskunnskap, områdekunnskap, spesielle arter for de ulike områdene og fugleturisme. Forelesere på kurset er Magne Husby og Terje Kolaas fra Din Tur. Kursene består av 7 lokale samlinger a […]


Tre nye Ramsarområder i Nord-Trøndelag

Norge har i dag 51 områder på Ramsarkonvensjonens liste, 42 på fastlandet og ni på Svalbard. Dette er elvedeltaer, gruntvannsområder i sjø og ulike typer myrer og ferskvann som er internasjonalt viktige for dyr og planter. De nye områdene i Nord-Trøndelag som er meldt inn er Horta med Horta fuglefredningsområde og Horta naturreservat i Leka […]