Populære fugleambassadørkurs i Trøndelag

Fuglekikker Foto: Terje Kolaas

De populære fugleambassadørkursene i Nord-Trøndelag er godt i gang også denne våren. Dette er et samarbeid mellom HiNT og Naturarvprosjektet Birdwatching Trondheimsfjord (BWT).

Kursene går grundig inn på artskunnskap, områdekunnskap, spesielle arter for de ulike områdene og fugleturisme. Forelesere på kurset er Magne Husby og Terje Kolaas fra Din Tur.

Kursene består av

7 lokale samlinger a ca 4 timer

– 2-3 samlinger høsten 2013

– 3-4 samlinger våren 2014

Det er plass til max 30 deltagere på hvert kurs. På Levanger var det over 40 som ønsket å delta på kurset som startet 22.april. Neste oppstart for nytt kurs er 23. mai på Ørlandet.