Tjelden – et kjærkomment vårtegn

Allerede i slutten av februar kan man treffe på de første returnerende tjeldene fra overvintringsområdene i Tyskland, Nederland og Storbritannia. Men de store antallene ankommer først i mars, og man kan da oppleve flokker med tjeld på trekk langs kysten.  Det har kommet mange meldinger om tjeld som har ankommet kysten av Trøndelag de siste […]