Innvandrertjenesten i Verdal på besøk ved våtmarkssenteret

I dag tok TVS imot et tredvetalls innvandrere fra Somalia, Eritrea, Tunisia og Afghanistan. De ble her informert om hvilke kvaliteter de vernede områdene i Trondheimsfjorden har. Det ble også satt av tid til å studere fuglene som lå utenfor tårnet på sørsida av Verdalselva, og flere syntes det var veldig moro å se på […]