Fuglekikking


Vis Bird watching sites near Trondheim Fjord Norway i et større kart

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter skal formidle opplevelser og kunnskap om Ramsarområdene, andre verneområder, natur og kultur. Senteret vil tilby guidete turer, aktiviteter, foredrag og utstillinger i og utenfor senteret.

I samarbeied med NOF (Norsk Ornitologisk forening) sitt lokallag på Verdal tilbyr vi guida fugleturer i våre unike våtmarksområder.

Ønskes guidet fugletur – ta kontakt med oss på tlf: 906 03 950

fuglekikking

Foto: Terje Kolass

Områdene rundt Trondheimsfjorden har landets beste utgangspunkt for utvikling av birdwatching. Innenfor et lite geografisk område finnes stor variasjon i landskapstyper og et rikt artsmangfold. Her finnes en rekke lett tilgjengelige lokaliteter med internasjonalt attraktive fuglearter til glede både for lokalbefolkningen og nasjonale og internasjonale fuglekikkere. RAMSAR-områder, naturreservat, nasjonalparker og landskapsvernområder er i kort reiseavstand.

Under følger en oversikt over de ulike fugletårnene man kan besøke i området:

1. Fugletårnene på Ørin. Det er satt opp ett fugletårn på nordsida av Verdalselva ved Kåra (bilde under) og ett på sørsida av elva like utenfor feltstasjonen til TVS.

ørinfugletaarn - DSC_2120

Fugletårnet på Ørin. Foto: Terje Kolaas

2. Ramsarområdet på Rinnleiret. Et fugletårn er satt opp utenfor Havfrua på Verdalsida av Rinnleiret.

rinnleiret

3. Leksdalsvatnet. Et fugletårn er satt opp utenfor gården Binde i Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde.

leksdalsvatnet

Leksdalsvatnet er en innsjø i kommunene Steinkjer og Verdal i Nord-Trøndelag fylke. Det meste av arealet ligger i Verdal.

Lyngås – Lysgård fuglefredningsområde og Lundselvoset naturreservat ble begge opprettet i 1984. Disse verneområdene ble  gjort til ramsarområde i 2013, som et av tre delområder i det som kalles Innherred ferskvannssystem.

4. Hammervatnet

Ett fugletårn er satt opp i naturreservatet like ved Gullberget Camping. Området fikk sammen med dellokaliteter på Leksdalsvatnet ramsarstaus i 2013.

5. Tautra

Ett fugletårn er satt opp ved Måsdammen på Tautra og driftes av Frosta kommune. Det er planlagt en ombygging av tårnet, da det ikke fungerer som ønskelig.

6. Falstadbukta

Ei fuglebu er satt opp like ved butikken på Ekne. Herfra er det god utsikt til det meste av Falstadbukta fuglefredningsområde.