Undervisning

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter har utarbeidet et undervisningsopplegg som skal benyttes ved Midt Norsk Realfagssenter (MNRT). Vi har hatt flere runder med utprøving av opplegget og starter opp for fullt med å ta imot elever på vip-senteret våren 2014.

MNRT er organisatorisk underlagt Verdal kommune. De har besøk av ca 2500 elever pr år, fordelt på 100o på teknologirommet og 1500 på matterommet.

Et viktig mål for oss i dette samarbeidet er å øke kompetansen og interessen for natur – og miljøfag hos barn og unge i regionen gjennom lærerplanbasert undervisning utendørs.

 

fuglenett-2

Foto: Terje Kolaas