Nytt styre i Trondheimsfjorden våtmarkssenter

I vår signaliserte Bjarne Bjørnbakk at han ønsket å tre av som styreleder i våtmarkssenteret. I en ekstraordinær generalforsamling arrangert på NOF-kontoret i Trondheim 20. september ble et nytt styre endelig valgt. De tre øvrige medlemmene i det gamle styret fortsetter videre, og de fikk med seg to nye styremedlemmer. Den nye styrelederen heter Håkon […]


innv

Innvandrertjenesten i Verdal på besøk ved våtmarkssenteret

I dag tok TVS imot et tredvetalls innvandrere fra Somalia, Eritrea, Tunisia og Afghanistan. De ble her informert om hvilke kvaliteter de vernede områdene i Trondheimsfjorden har. Det ble også satt av tid til å studere fuglene som lå utenfor tårnet på sørsida av Verdalselva, og flere syntes det var veldig moro å se på […]


xLappspove001Trana

Fugleekskursjoner våren 2018

Trondheimsfjorden våtmarkssenter vil i samarbeid med NOF Verdal og Levanger lokallag arrangere i første omgang to ekskursjoner hvor alle interesserte er velkommen til å delta. Etter en noe sein vår har trekkfuglene for alvor begynt å røre på seg nå, og det forventes gode antall fugl å studere på ekskursjonene. Vi starter på Ørin 23.4 […]


På bildet vises lukefunksjonene, og gjennom ei skyveluke kan en brushaneflokk skimtes.

Spennende fugleoberservasjonsprosjekt på Eidesøra i Levanger

Siden  tidlig i fjor høst har det vært et samarbeid mellom Nossum travpark og NOF Verdal & Levanger lokallag med prosjektering av et kombinasjonsbygg ponnistall og fugleobservasjonbygg på Eidesøra. De nye ponnistallene er nå bygget, og her er det rikelig med observasjonsluker til bruk for observasjoner av fugler. Disse lukene har forskjellig høyde fra bakken […]


ringmerking

Skolebesøk ved Ørin feltstasjon

I høst har det kommet mange henvendelser fra ulike undervisningsinstitusjoner med ønske om å få være med på ringmerking. Ved Ørin feltstasjon har NOF Verdal & Levanger lokallag etablert en nettpark med mange mistnett for innfanging av primært spurvefugl. Dette inkluderer et stort heisnett som har vist seg veldig effektivt for å fange inn fugl […]


Nytt styre og daglig leder på plass ved Trondheimsfjorden våtmarkssenter

Mye som en følge av at nesten hele det gamle styret gikk av i fjor sommer, samt andre plikter, har det beklageligvis vært liten aktivitet på hjemmesiden vår det siste året. Tiltross for dette har det skjedd mye i organisasjonen det siste året. I juni i 2016 kom et nytt styre på plass og består […]


feltstasjon16

Åpning av nye Ørin feltstasjon

Fredag 26.8 2016 ble Ørin feltstasjon offisielt åpnet med inviterte bidragsytere, nye og gamle styremedlemmer i TVS (Trondheimsfjorden Våtmarkssenter), representanter fra NOF, Generalsekretær i NOF Kjetil Aadne Solbakken, assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag Gerd Janne Kristoffersen, miljøverndirektør Bjørnar Wiseth og ordfører i Verdal kommune Bjørn Iversen. Nå har vi en rykende fersk feltstasjon på Ørin med […]


ørin svein

Åpen dag på Ørin mandag 9. mai

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter arrangerer i samarbeid med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk forening en åpen dag på Ørin med fuglesafari, visning av den nye feltstasjonen og prøving av det nye fugletårnet. Det vil bli servert kortreist grillmat denne dagen. Tid: 16.30-20.00 Oppmøte på feltsasjonen. For mer info ta kontakt med regionsekretær i Naturvernforbundet i Trøndelag Hallgeir Opdal […]


fugletårn ørin2

Nytt fugletårn på Ørin

Nå begynner det nye fugletårnet vårt på Ørin å bli ferdig til bruk. Vi er veldig glade for å ha fått dette flotte bygget til bruk for fugleinteresserte i hele regionen. De første skoleklassene skal begynne å ta i bruk bygget i april. Fra tårnet har man utsikt til store deler av verneområdet på Ørin. […]


Toppskarv003Trana

Nytt fugleår – nye muligheter

Det skjer mye hos oss i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter på Ørin nå for tiden. Feltstasjonen med egen ringmerkingsbu er snart ferdig og det nye fugletårnet på Ørin er under oppføring. Alt skal være klart før trekkfuglene kommer tilbake til våren. Vi ønsker gamle og nye fuglevenner velkomment til oss. Følg med på våre nettsider for info […]