Krykkja trenger din støtte

Måkene sliter voldsomt og den lille måkefuglen krykkje var tidligere en av kystens vanligste fugler.  På 80-tallet fantes hundretusener av dem i fuglefjellene langs kysten. Men nå er det krykkjen som det står dårligst til med, hvor hekkebestanden har gått tilbake med 80 prosent.

Mye måker i byene er et tegn på trøbbel langs kysten. Krykkja er verken aggressiv eller stjeler mat, men søker vern hos mennesker mot naturlige fiender, skriver NINA i en artikkel den 2.juli 2019.

Sju av de ti måkeartene som hekker i her i landet er nå på rødlista, som er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Krykkja er kategorisert som sterkt truet.

– Bymåkene bør ikke være et irritasjonsmoment, men heller et varselsignal om tilstanden på kysten og ute i havet. Det beste vi kan gjøre er å trekke oss unna, og la de være i fred. Ved å vise litt hensyn til fuglene i en kort periode, kan vi sikre at de får unger på vingene, sier forsker Signe Christensen-Dalsgaard i Norsk institutt for naturforskning (NINA).