Åpen dag søndag 8. februar på Ørin

Tautra – juvelen i fjorden

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter inviterer til åpen dag på Ørin søndag 8. februar 2015 i forbindelse med den internasjonale våtmarksdagen.

Program for dagen:
Start kl. 11.00 på Vip-senteret på Verdal.

*Per Gustav Thingstad fra NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim holder foredrag om Tautra. Tautra med Svaet er en av de beste lokalitetene for våtmarksfugl i Trøndelag. Øya hadde tidligere Nord-Trøndelags største hekkekoloni av ærfugl, men antallet sank drastisk etter at det ble bygget molo ut dit. Hvordan står det egentlig til på Tautra og i Svaet nå ?
*Informasjon om ringmerking på Ørin. Hvilke arter har blitt merket på ørin de siste årene og hvordan foregår ringmerkingen her?
* Kaffe og noe å spise ute ved foringsplassen ved Geir Vie fra Hotell Granen

*Vi har fuglebøker og teleskop for utlån
*Fugleeksperter svarer på dine spørsmål
*Arrangementet er gratis og åpent for alle

 

Vaatdag04

 

 

 

aletteyteleskop