Spennende fugleoberservasjonsprosjekt på Eidesøra i Levanger

På bildet vises lukefunksjonene, og gjennom ei skyveluke kan en brushaneflokk skimtes.

Siden  tidlig i fjor høst har det vært et samarbeid mellom Nossum travpark og NOF Verdal & Levanger lokallag med prosjektering av et kombinasjonsbygg ponnistall og fugleobservasjonbygg på Eidesøra. De nye ponnistallene er nå bygget, og her er det rikelig med observasjonsluker til bruk for observasjoner av fugler. Disse lukene har forskjellig høyde fra bakken med tanke på mange forskjellige potensielle brukere av observasjonspostene. Tidligere fløy fuglene i stor grad vekk når man gikk fram til det området hvor ponnistallene nå er satt opp, men pga at fuglene nå ikke ser personer som går bak bygget, forblir de værende i nærområdet til det nye kombibygget. Dette gjør at man kan studere fuglene på nært hold når man åpner lukene i ponnistallene. Lukene er oppbygd med to alternative observasjonsmuligheter. Det er små skyveluker som kan åpnes for observasjoner av få personer i gangen. Er det flere observatører kan man åpne en større luke, men da kan muligens sjansen for å forstyrre fuglene øke. Det vil tiden vise. Avhengig av framtidig finansiering er målet å få på plass et oppholdsrom i tilknytning til observasjonspostene i stallene. Videre er det ønskelig med litt mer skjerming i form av skjermingsvegger der det er påkrevet for å unngå å skremme fuglene når man beveger seg innenfor travparken. Publikum oppfordres til å ta med kikkert  og ta en kikk på prosjektet!