Skolebesøk ved Ørin feltstasjon

I høst har det kommet mange henvendelser fra ulike undervisningsinstitusjoner med ønske om å få være med på ringmerking. Ved Ørin feltstasjon har NOF Verdal & Levanger lokallag etablert en nettpark med mange mistnett for innfanging av primært spurvefugl. Dette inkluderer et stort heisnett som har vist seg veldig effektivt for å fange inn fugl høyere oppe i løvverket. Siden slutten av juli er det ringmerket over 3500 fugler her pr dags dato. Siden skolestart har våtmarkssenteret i samarbeid med medlemmer i lokallaget gitt innføring i ringmerking av fugl til flere klasser fra de minste i barneskola til elever på videregående skole. I tillegg har studenter ved Nord Universitet også vært med oss på ringmerking her. Flere skoleklasser har også fått et innblikk i hva som rører seg av fugl på fjæra utenfor stasjonsområdet. Til dels store mengder gås og havørn på nært hold skapte begeistring hos skuelystne skoleelever. Våtmarkssenteret tar fortsatt imot besøk, og det forventes at ringmerkingen vil fortsette i det minste ute oktober måned. En fyldigere rapport fra årets ringmerking på stasjonsområdet vil komme når ringmerkingen for sesongen er over.

 

ringmerking

En elev ved Verdal videregående skole får holde en bjørkefink under kyndig veiledning av Trond Sørhuus i NOF Verdal & Levanger lokallag.