Bli med på den årlige hagefugltellingen 2019

Har du også opplevd mindre småfugler i hagen i det siste? Nå er det tid for den årlige hagefugltellingen. I fjor ble det telt opp 485 000 individer på 8 500 foringsplasser. Da var gråsisik mest tallrike fugl, det blir den neppe i år. Hagefugltellingen arrangeres i alle nordiske land og NOF er med for 12. gang. Tellingen er den største av sitt slag i Norge, og rapportene avdekker mønster i bestandsutviklingen for de vanligste overvintrende spurvefuglene våre. NOF håper på stor deltagelse, og målet er at 10 000 fôringsplasser/hager deltar, og minst en halv million fugler blir talt.

Hagefugltellingen foregår ved at du noterer alle fuglearter du ser, og hvor mange av hver art i løpet av helgen 26.-27. januar. Fortrinnsvis på din fòringsplass, i din hage eller ved ditt hus eller hytte. Du kan også telle med fugler som flyr over området eller som du ser på avstand. Du kan telle en eller begge dager. Du skal notere det høyeste antall du ser på en gang av hver fugleart, og registrere dette på fuglevennen.no. Er du forhindret fra å delta akkurat på tellehelgen, så kan du telle en gang i perioden lørdag 19. januar til søndag 3. februar.

Gjør dette til en familiebegivenhet og gjerne få naboer og kjente til å delta. Få med flest mulig så blir dere med å sette ny rekord i både deltakere og antall fugler. Jo flere deltakere, jo bedre.