Nytt interaktivt kart over fuglelokaliteter

Dette nyutviklede kartet viser de beste fuglelokalitetene i Trondheimsfjordområdet. «Tårn-IKONET» viser fugletårn, «kikkert-IKONET» viser andre gode fuglelokaliteter og «kamera-IKONET» viser kommersielle fotoskjul (ikke nøyaktig stedsangivelse).   Vis Bird watching sites near Trondheim Fjord Norway i et større kart Når du trykker på ikonet vil du finne bilder og informasjon om hvilke fugler som finnes og […]


Studietur til våtmarkssenteret Liminka Bay i Finland

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter har vært på studietur til Liminka Bay i Finland denne høsten. Det var spennende å se hvordan et helt nytt våtmarkssenter er bygget opp et annet sted. Dette er et topp moderne senter med utrolig mange kreative og nyskapende løsninger. I den flotte utstillingen kan man virkeligt tre inn i en magisk verden av fugler! […]


Undervisningsopplegg på Ørin

Fredag den 4. oktober 2013 gjennomførte Trondheimsfjorden Våtmarkssenter et halvdags undervisningsopplegg for 26 elever fra Verdal Videregående skole. Dette læreprogrammet her blitt utviklet som et samarbeid mellom skolen, Trondheimsfjorden Våtmarkssenter og Proneo. Vi ønsker med vårt undervisningsopplegg å formidle forståelse av hvor viktig våtmarkene er i økologiske sammenheng. Fugler har en helt sentral rolle i […]


Våtmarkssenteret lanserte nye nettsider

De nye nettsidene til Trondheimsfjorden Våtmarkssenter ble lansert i kommunestyremøte på Verdal  i går (mandag 26.8). Ordfører i Verdal Bjørn Iversen foretok den offisielle åpningen av sidene. Tilstede i kommunestyret var tre representanter for våtmarkssentret; tidligere miljødirektør i Nord-Trøndelag Svein Karlsen, styreleder Kjell Derås, og prosjektleder Alette Sandvik. På de nye sidene som nå er lansert vil […]


Trondheimsfjorden Våtmarkssenter med nytt undervisningsopplegg for skoleelever

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter gjennomførte den 6. juni i år undervisningsopplegg for 8.klassinger fra Frol oppvekstsenter. Over 60 elever deltok på undervisningsopplegget som ble arrangert ved Vulusjøen i Levanger. De fikk være med på ringmerking av fugl, informasjon om fugletrekkets mester og Forra-karakteren dobbeltbekkasin, samt 45 minutters “birdrace” med mer enn 20 fuglearter som resultat. Trondheimsfjorden Våtmarkssenter […]


Populære fugleambassadørkurs i Trøndelag

De populære fugleambassadørkursene i Nord-Trøndelag er godt i gang også denne våren. Dette er et samarbeid mellom HiNT og Naturarvprosjektet Birdwatching Trondheimsfjord (BWT). Kursene går grundig inn på artskunnskap, områdekunnskap, spesielle arter for de ulike områdene og fugleturisme. Forelesere på kurset er Magne Husby og Terje Kolaas fra Din Tur. Kursene består av 7 lokale samlinger a […]


Tre nye Ramsarområder i Nord-Trøndelag

Norge har i dag 51 områder på Ramsarkonvensjonens liste, 42 på fastlandet og ni på Svalbard. Dette er elvedeltaer, gruntvannsområder i sjø og ulike typer myrer og ferskvann som er internasjonalt viktige for dyr og planter. De nye områdene i Nord-Trøndelag som er meldt inn er Horta med Horta fuglefredningsområde og Horta naturreservat i Leka […]