Nedgang for dykkendene

Vinterfugltellingene viser en klar nedgang for dykkendene i Trondheimsfjorden, verst er det for den overvintrende ærfuglbestanden. Det ser nå ut til å være omtrent 60 prosent færre ærfugl i fjorden enn det var i 1982.

Ærfugl13

Ærfugl i Straumen Foto: Kjartan Trana

De årlige vinterfugltellingene gir forskerne spennende informasjon. I over 30 år har frivillige fuglekikkere langs Trondheimsfjorden deltatt på tellinga.

Det blir dramatisk færre ærfugl og andre dykkender, tendensen er tydelig for resten av landet også. Nå tror forskerne klimaendringer kan være en av grunnene til det. Svein Håkon Lorentzen er forsker ved Norsk institutt for Naturforskning:
– Ærfugl, Sjøorre og havella har gått tilbake. Det er arter som beiter på de samme byttedyrene, blant annet blåskjell, sier han. – Det vi vet er at næringsinnholdet i blåskjell blir redusert når temperaturen i sjøen stiger. Det gjør den nå i så stor grad at bestanden av ender påvirkes, sier Lorentzen.

TranasEfugl

En flokk med Ærfugl i Straumen Foto: Kjartan Trana

Han mener forskerne har for liten kunnskap om hva som egentlig er i ferd med å skje.
I så måte er telledugnaden på vinteren meget viktig. Det er medlemmer av Norsk ornitologisk forening som er bruker ei eller to helger i starten på året og teller alt som er av sjøfugl i Trondheimsfjorden.

– Det gir gode data for oss som forsker og er viktig for forvaltninga, sier Lorentzen.

Vinterfugltellinga viser at flere fuglearter også øker i antall. Blant disse er stokkender som har hatt en klar positiv utvikling.

Slike tellinger skjer på viktige fuglelokaliteter rundt om i hele landet for å følge med på sjøfuglbestandene fra Finnmark til Sør-Norge.

havelle01

Havelle i sommerdrakt Foto: Kjartan Trana