Nytt undervisningsopplegg i gang!

I dag kom den første 6. klassen fra Verdal på besøk til oss ved Trondheimsfjorden Våtmarkssenter. Vi har jobbet med å utvikle et tilbud opp i mot skoler i regionen og har i den forbindelsen etablert et samarbeid med MNRT (Midt-Norsk Realfag og Teknologisenter). MNRT holder til i samme lokaler som oss på Vip-senteret like ved de flotte naturområdene på Ørin. Vi har iallefall fått bekreftet i dag at natur og fugler er “kult”. Vi i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter ønsker å informere og engasjere. Vårt tilbud til skolene i regionen er en engasjerende og lærrerik dag ute i naturen, hvor vi går igjennom lærerplanbasert stoff på en spennende måte. Vi har med oss kyndig personell fra ringmerkingsgruppa i Nord-Trøndelag som bidrar med fuglefangst og merking.

Orin002-2014

Spennende å holde en rødstrupe i hånden. Foto: Alette Sandvik

 

6.klasse

Vi starter dagen med en liten gjennomgang inne. Her Svein Karlsen i kjent positur. Foto: Petter Thorsen

Vi deler dagen opp i 4 bolker: først en liten gjennomgang inne. Deretter ned til nettene med fuglemerking for å se om det er noen fangst. Så har vi gjennomgang av fugler og annet liv i skogen og livet ved langs elva/fjorden. I dag hadde vi både store flokker med kortnebbgås og trane over hodene våre da vi var ute. I teleskopene fikk vi se bl.a Tjeld, Stokkand, Kvinand og laksand. Å flytte klasserommet ut kan være veldig fint noen ganger:)

Orin003-2014

En kjøttmeis kan være veldig spennende Foto: Alette Sandvik

 

Orin001-2014

Mye spennende å se på i fjæra ved Verdalselvas utløp i dag. Foto: Alette Sandvik

 

Rødstrupe01_Trana

En vakker rødstrupe Foto: Kjartan Trana