Nytt hus snart på plass for fugleinteresserte på Ørin

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter har i mange år arbeidet for å få på plass et hus hvor vi kan samle det ornitologiske miljøet i distriktet, holde foredrag, klasserom, ringmerkingsstasjon osv. Miljøverndepartementet bevilget i 2010 3 millioner til dette formålet her på Verdal. Tomt har vi fått fra Verdal kommune og nå blir det satt opp et midlertidig hus på denne tomten.  Det midlertidige huset blir bestående av tre moelvenbrakker som etter planen skal settes opp før høsttrekket starter.

Dette skal bli et sted for naturformidling og fugleglede i regi av Trondheimsfjorden Våtmarkssenter.

sveintomt

Styreleder i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter- Svein Karlsen – inspiserer den nye tomta hvor brakkene skal stå ved Verdalselvas utløp på Ørin. Foto: Kjetil Aadne Solbakken

De 3 moelvenbrakkene som Trondheimsfjorden Våtmarkssenter nå har fått har tidligere vært halvparten av kontorlokalene til Retura as på Verdal. Materialer har vi fått av Inn-Tre Verdal as. Det er Verdal kommune som har rigget ny tomt hvor moelvenbrakkene skal utgjøre ” klasserom” og møteplass for TVS og brukes av lokale ornitologer i forbindelse med ringmerking og publikumsrettede aktiviteter.

geirvietomt

Geir Vie er en av styremedlemmene i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter. Her jobbes det med å få de nye brakkene på plass.

retura_flytting

Mye av inventaret i moelvenbrakkene følger brakkene. Øvrig inventaret blir oppbevart på lager i påvente av flyttingen.