Flott markering av våtmarksdagen på Verdal

Søndag 2.2. 2014 hadde Trondheimsfjorden Våtmarkssenter en flott markering av den internasjonale våtmarksdagen på Verdal. De ca 40 femmøtte koste seg ute på Ørin i det fine været. Kjartan Trana fra NRK viste film fra Ørin inne på vip-senteret og styreleder Svein Karlsen presenterte den nye utstillingsveggen om gås. De fremmøtte fikk også en omvisning i området der det nye fugletårnet skal komme og der senteret i fremtiden er planlagt. Vi takker alle som gjorde dette til en fin markering av våtmarksdagen.

På Ramsarkonvensjonens hjemmeside kan man lese mer om den internasjonale våtmarksdagen.

Opprinnelig konsentrerte konvensjonen seg om å ivareta våtmarker som leveområde spesielt for vannfugler. Etter hvert har målsettingene blitt utvidet, og i dag omfatter den ivaretakelse av våtmarker i bred forstand; både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker.

Konvensjonens mål er definert som: å bidra til bevaring og fornuftig bruk av våtmarker gjennom lokale, nasjonale og globale tiltak og internasjonalt samarbeid, for å bidra til bærekraftig utvikling i hele verden.

Vaatdag01

Svein Karlsen ønsket velkomme og hadde et spennende foredrag om våtmarkssenteret på Verdal og om viktigheten av å ta vare på våre våtmarksområder. Foto: Kjartan Trana

Vaatdag07

Denne karen var å se på Ørin på søndag – en Fjæreplytt. Foto: Kjartan Trana

Vaatdag04

Geir Vie (tv) rigget opp utekjøkken ved foringsplassen på Ørin på søndag. Foto: Kjartan Trana

Vaatdag06

Spennende å følge med fuglene på foringsplassen. Tre ekorn kom også innom og gjorde det ekstra spennende for de små. Foto: Kjartan Trana