Åpning av ny gåsevegg på Vip-senteret

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter startet det nye året med å avduke første del av vår nye utstilling. Den såkalte “Gåseveggen” (se bildet). Tilstede ved åpningen fredag 3. januar 2014 var blant annet ordfører i Verdal kommune Bjørn Iversen og miljøverndirektør i Nord-Trøndelag Bjørnar Wiseth. Dette er en utstillingsvegg som forklarer om trekkveier, bestandsutvikling og forvaltningsutfordringer når det gjelder kortnebbgåsa. Utstillingsveggen er flyttbar og kan derfor benyttes og vises andre steder.Trondheimsfjorden Våtmarkssenter er nå inne i en svært positiv utvikling hvor mye skjer. Vi ønsker å formidle kunnskap om de viktige våtmarksområdene i vårt distrikt og gi informasjon om artene som er avhengig av disse områdene for å overleve.

GåseveggÅpning-5

Tidligere miljøverndirektør Svein Karlsen (nå styreleder i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter) gratuleres av ordfører Bjørn Iversen i Verdal kommune. Foto: Edvin Thesen

Gåseveggen er en del av en større utstilling som skal vises ved Trondheimsfjorden Våtmarkssenter på Vip-senteret i Verdal. Våtmarkssenteret har bl.a et tett samarbeid med NTNU og jobber nå med et samarbeidsprosjekt rundt Tauterryggen og marine våtmarksområder i Trondheimsfjorden.

GåseveggÅpning-3

Miljøverndirektør i Nord-Trøndelag Bjørnar Wiseth. Foto: Edvin Thesen

 

GåseveggÅpning-6