Fortsetter med undervisningsopplegg for skolene i distriktet

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter (TVS) fortsetter denne høsten med vårt undervisningsopplegg med tilbud til skolene i distriktet. Vi samarbeider med Midt- norsk realfag og teknologisenter (TVS) som holder til i samme hus som oss. Det er stort sett 6. klassene som skal besøke oss denne høsten. Vi gleder oss til å ta i mot alle de flotte elevene og håper på god fangst i nettene når vi skal ringmerke fugler. Det er NOF Verdal som bidrar med ringmerking på Ørin.

havelle01

Havelle Foto: Kjartan Trana

Det er en veldig fin tid for fugletitting på Ørin og nærliggende områder nå. Her kan du se flokker med Brushane, Sjøorre, Sandlo, Ærfugl, Smålom, Myrsnipe, Tundrasnipe og mange andre spennende arter. Følg med på http://www.artsobservasjoner.no/fugler for å se hvilke arter som blir registrert i ditt nærområde. Det beste er uansett å dra ut å se selv! Send oss gjerne info om hva du ser. E-post: [email protected]

 

Sandlo01_1

Sandlo Foto: Kjartan Trana