Fugleekskursjoner våren 2018

Trondheimsfjorden våtmarkssenter vil i samarbeid med NOF Verdal og Levanger lokallag arrangere i første omgang to ekskursjoner hvor alle interesserte er velkommen til å delta. Etter en noe sein vår har trekkfuglene for alvor begynt å røre på seg nå, og det forventes gode antall fugl å studere på ekskursjonene. Vi starter på Ørin 23.4 og fortsetter med en tur til Hammervatnet, Hotterelvosen og Eidsbotn 30.4. Det vil bli lånt ut et begrenset antall teleskop i forbindelse ekskursjonene, så hvis du mangler det skal ikke det være et hinder.

xLappspove001Trana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppmøte: Ved Ørin feltstasjon 23.4 kl. 18 og ved fugletårnet på Hammervatnet (Gullberget camping) 30.4 kl. 18.