Ni nye ramsarområder i Trondheimsfjorden

Tautra

Ni nye områder som fra før var vernet i Trondheimsfjorden fikk i oktober status som internasjonalt anerkjente ramsarområder. Disse ni vil gå inn som en del av Trondheimsfjorden våtmarkssysem. De nye områdene har svært stor betydning for trekkende fugl. Trondheimsfjorden våtmarkssystem bestod fra før av områdene: Eidsbotn fuglefredningsområde, Gaulosen (i Sør-Trøndelag), Ørin og Rinnleiret. De nye områdene i Ramsar-området Trondheimsfjorden våtmarkssystem er: Fuglefredningsområdene Vikanbukta, Vinnan og Velvangen, Falstadbukta, Alnes, Tynesfjæra, Kausmofjæra, Bjørga, Vikaleiret og Lundleiret.

Kyst_Trana

Et annet viktig ramsarområde i Nord-Trøndelag – Sklinna. Foto: Kjartan Trana

De nye delområdene består i hovedsak av elvedelta og mudderflater. I tillegg til fugler er områdene viktige for planter, sopp og edderkopper. Flere av artene er vurdert som truet i norsk rødliste for arter.

Nord-Trøndelag har 8 anerkjente ramsarområder. Disse er: Trondheimsfjorden våtmarkssystem, Horta naturreservat og dyrefredningsområde, Innherred Ferskvannssystem, Vest-Vikna kystlandskap, Øvre-Forra naturreservat, Tautra og Svaet og Ulendeltaet.

Les mer om saken på miljødirektoratets nettsider her.