Nytt fugleår – nye muligheter

Det skjer mye hos oss i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter på Ørin nå for tiden. Feltstasjonen med egen ringmerkingsbu er snart ferdig og det nye fugletårnet på Ørin er underLunde_KTrana oppføring. Alt skal være klart før trekkfuglene kommer tilbake til våren.
Vi ønsker gamle og nye fuglevenner velkomment til oss. Følg med på våre nettsider for info om kommende arrangementer og turer.

Her kan du se en liten filmsnutt med bilder fra ramsarområdene i Nord-Trøndelag som er laget av Saga Studio i Oslo. Det er fantastiske områder vi har å ta vare på her i Trøndelag.

http://www.dropbox.com/s/czpdrhme0udf3x4/Ramsarområder%20i%20Nord-Trøndelag.mov?dl=0

Fiskeørn_Trana

Fiskeørn Foto: Kjartan Trana

Lunde_KTrana