Nytt fugletårn på Ørin

Nå begynner det nye fugletårnet vårt på Ørin å bli ferdig til bruk. Vi er veldig glade for å ha fått dette flotte bygget til bruk for fugleinteresserte i hele regionen. De første skoleklassene skal begynne å ta i bruk bygget i april. Fra tårnet har man utsikt til store deler av verneområdet på Ørin.

Ørin er et veldig viktig område for fuglelivet i regionen og det er vårt håp i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter at fugletårnet kan bidra til økt fokus på forståelsen for vernet av dette området. Rike våtmarksområder har i tidligere tider omkranset utløpene til de fleste store elvene i Norge, men det er svært få av disse elveosene som er intakte i dag. Industriområder og bebyggelse har i stor grad erstattet vårmarksområdene som fuglene er avhengige av.

Fugletårnet er bygd av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

fugletårn ørin1

Det nye fugletårnet på Ørin med utsikt ut mot verdalselvas utløp. Foto: Alette Sandvik

Det er en veldig spennende tid for fuglekikking nå og det er like godt hver eneste vår å oppleve trekkfuglene komme tilbake. Det begynner å bli mye liv fra både tjeld, ender og gjess på Ørin nå i slutten av mars. De første vipene har blitt registrert over jorder i nærheten og bokfinkhannene har begynt å synge i skogen.

Tjeld2015kjartan T

Tjeld Foto; Kjartan Trana

 

fugletårn ørin2

Utsikt fra det nye fugletårnet på Ørin ut fjorden mot sør-vest.

Nå om våren begynner også årets vakreste konsert i våre skoger. Det å lære seg fuglelydene gjør vårkvitringen mye mer spennende. Mange fugler har svært særegne lyder som det er lett å kjenne igjen. For å gjøre det litt enklere for deg selv så kan du laste ned bird.id sin nye app på telefonen. Der kan du spille av alle fuglelåtene og samtidig få beskrivelse av de ulike fuglartene.