kombistall

På bildet vises lukefunksjonene, og gjennom ei skyveluke kan en brushaneflokk skimtes.