« Tilbake til kalender

Gjøken

Gjøken er den eneste fuglearten i Norge og mesteparten av Europa som ikke selv ruger sine egg. I stedet legger den eggene i småfuglreir, ett i hvert reir, og overlater rugingen og ungeoppfostringen til de nye «pleieforeldrene».  På denne måten lurer gjøken småfuglene til å fostre opp en unge som ikke er deres egen. Men noen småfuglarter har oppdaget narrespillet og kaster ut gjøkegget. Andre lar seg derimot lure og må betale dyrt for dette. For det første tar gjøken egg fra vertens kull når den legger, og for det andre kaster gjøkungen ut resten av vertsfuglens kull når den klekkes. Dermed blir den alene i reiret og får all foreldreomsorgen.

I Norge er det funnet gjøkegg i reiret til minst 33 arter, men det er heipiplerka som framfor noen er den dominerende vertsarten. Den er en av de aller vanligste artene av spurvefugler i fjellet og langs kysten. I Trøndelag er det påvist at godt og vel fem prosent av heipiplerkenes reir blir benyttet av gjøken, men dette kan variere litt fra område til område. Gjøken har spesialisert seg på denne arten ved å utvikle et egg som er svært likt heipiplerkas brunspraglete egg i farge og mønster.

Gjøken er en trekkfugl som overvintrer i tropisk Afrika og ankommer Trøndelag i midten av mai.

Om denne hendelsen