Fuglekikking


Vis Bird watching sites near Trondheim Fjord Norway i et større kart

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter skal formidle opplevelser og kunnskap om Ramsarområdene, andre verneområder, natur og kultur. Senteret vil tilby guidete turer, aktiviteter, foredrag og utstillinger i og utenfor senteret.

I samarbeied med NOF (Norsk Ornitologisk forening) sitt lokallag på Verdal tilbyr vi guida fugleturer i våre unike våtmarksområder.

Ønskes guidet fugletur – ta kontakt med oss på tlf: 906 03 950

 

fuglekikking

Foto: Terje Kolass

Områdene rundt Trondheimsfjorden har landets beste utgangspunkt for utvikling av birdwatching. Innenfor et lite geografisk område finnes stor variasjon i landskapstyper og et rikt artsmangfold. Her finnes en rekke lett tilgjengelige lokaliteter med internasjonalt attraktive fuglearter til glede både for lokalbefolkningen og nasjonale og internasjonale fuglekikkere. RAMSAR-områder, naturreservat, nasjonalparker og landskapsvernområder er i kort reiseavstand.

 

Under følger en oversikt over de ulike fugletårnene man kan besøke i området:

1. Fugletårnet på Ørin

ørinfugletaarn - DSC_2120

Fugletårnet på Ørin. Foto: Terje Kolaas

 

2. Ramsarområdet på Rinnleiret

rinnleiret

 

 

 

3. Leksdalsvatnet

leksdalsvatnet

Leksdalsvatnet er en innsjø i kommunene Steinkjer og Verdal i Nord-Trøndelag fylke. Det meste av arealet ligger i Verdal.

Lyngås – Lysgård fuglefredningsområde og Lundselvoset naturreservat ble begge opprettet i 1984. Disse verneområdene ble  gjort til ramsarområde i 2013, som et av tre delområder i det som kalles Innherrede ferskvannssystem.