Våtmarkssenteret lanserte nye nettsider

De nye nettsidene til Trondheimsfjorden Våtmarkssenter ble lansert i kommunestyremøte på Verdal  i går (mandag 26.8). Ordfører i Verdal Bjørn Iversen foretok den offisielle åpningen av sidene. Tilstede i kommunestyret var tre representanter for våtmarkssentret; tidligere miljødirektør i Nord-Trøndelag Svein Karlsen, styreleder Kjell Derås, og prosjektleder Alette Sandvik.

På de nye sidene som nå er lansert vil vi presentere nyheter om daglige fugleobservasjoner i vårt distrikt, informasjon om våre verneområder, bilder og opplysninger om det som skjer rundt det nye våtmarkssentret vi arbeider med å etablere på Ørin i Verdal.

kjellkommunestyre

Kjell Derås presenterer nyheter fra Trondheimsfjorden Våtmarkssenter for kommunestyret på Verdal. Foto: Alette Sandvik

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter har Horndykker som sin logoart. Dette er en art som i løpet at de siste tiårene har fått sitt kjerneområde i Nord-Trøndelag. Horndykkeren ble i 2006 oppført som sterkt truet på den norske rødlista, på grunn av kraftig tilbakegang i Nord-Norge. Framgangen i Trøndelag de siste årene gjorde imidlertid sitt til at arten ble tatt ut av lista igjen.

Tranadykker01-1

Horndykker par. Foto: Kjartan Trana