Undervisningsopplegg på Ørin

Fredag den 4. oktober 2013 gjennomførte Trondheimsfjorden Våtmarkssenter et halvdags undervisningsopplegg for 26 elever fra Verdal Videregående skole. Dette læreprogrammet her blitt utviklet som et samarbeid mellom skolen, Trondheimsfjorden Våtmarkssenter og Proneo. Vi ønsker med vårt undervisningsopplegg å formidle forståelse av hvor viktig våtmarkene er i økologiske sammenheng. Fugler har en helt sentral rolle i dette bildet. Våtmarksområdene på Ørin i Verdal er viktige både lokalt og internasjonalt.

En del av undervisninga går ut på å ta med elevene på ringmerking av fugler. Dette er en aktivitet som gir ungdommene nærkontakt med naturen på en helt spesiel måte. Det er også en veldig fin måte å formidle kunnskap på knyttet opp mot en opplevelse. Noe man vet virker i undervisningssammenheng.

Våtmarkssenteret på Ørin har midlertidige utstillingslokaler på Vip-senteret i Verdal. Her er det for øyeblikket satt opp utstillingstavler med oversikt over våtmarksområdene i Nord-Trøndelag og informasjon om de ulike fugleartene som kan sees i områdene. I disse lokalene kommer det etterhvert en splitter ny utstilling som skal danne basis for det nye undervisningsopplegget som skal være klart våren 2014.

De som var med på undervisnigsopplegget for våtmarkssenteret var prosjektleder Alette Sandvik, tidligere miljødirektør i Nord-Trøndelag Svein Karlsen, fugleekspert Terje Kolaas, Petter Thorsen fra Proneo og  praksisstudent fra HiNT Torgeir Nørholm. Våtmarkssenteret skal gjennomføre en undervisningsdag til i høst for å finslipe opplegget, og til våren blir det utvidet for flere klasser.

alplansje

Alette Sandvik viser elevene en oversikt over Ramsarområdene i områdene rundt Trondheimsfjorden.

 

terjeand

Terje Kolaas viser frem bilde av arten som elevene skal finne i teleskopet.

gjerdesmetten

Gjerdesmett

 

 

 

 

 

Strupe001

Spennende å få holde en rødstrupe for første gang.