Ringmerking på Ørin

Onsdag 27. august hadde vi en flott utedag på Ørin sammen med en 6.klasse. Ringmerkere fra NOF Verdal var på plass med nettene sine og det ble en spennende fangst. Følgende arter ble merket: Jernspurv, bokfink, grønnsisik, bjørkefink, rødstjert, munk, svarttrost og rødstrupe. Det var store flokker med bjørkefink der nede. NOF Verdal har ofte ringmerking på Ørin nå utover høsten, og det går an å henvende seg der for å få være med og oppleve dette en gang. Vi har ringmerking av fugl som en fast del av vårt undervisningsopplegg på Ørin.

Rødstrupe01_Trana

Rødstrupe Foto; Kjartan Trana

Det er en helt spesiell opplevelse for elevene å få se fuglene på så nært hold. Noen får også lov til å holde dem. Det å få en slik nærhet til fuglene er en opplevelse som gir barna et helt spesielt  og mer personlig forhold til dyrlivet i naturen. Dette kan igjen skape et viktig engasjement hos mange.

Etter nettfangst og merking av fugler pleier vi å ha en økt nede ved elva hvor vi ser på fugler i teleskop. Denne onsdagen kunne vi i tillegg til mye grågås også se brunakke, ærfugl, stokkand, tjeld, brushaner, storskarv, sandlo og store flokker med stær.

Rødstjert21_1

Rødstjert (hann) i vårdrakt. Foto: Kjartan Trana

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stor opplevelse å få holde en rolig bjørkefink i hånden. Barna er utrolig forsiktig med de små nøstene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det er spesielt å oppleve de artsrike fugleområdene på Ørin, med industrien så nært innpå.

 

Toppskarv003Trana

En av artene en kan oppleve på Ørin – Skarv. Foto: Kjartan Trana

 

Det er spennende å oppleve det store spennet av arter en kan se på Ørin. Her har det blitt registrert over 200  fuglearter på det meste. Vi gleder oss over å kunne få vise frem og lære bort mer om dette flotte og viktige naturområdet i Trøndelag.