Vår er fugletid

Norge har et rikt fugleliv. Noen fugler bor her hele året, andre tilbringer varmere måneder her, mens andre igjen bare stikker innom mer sporadisk. 481 fuglearter er observert her i landet, men bare 253 har slått seg til med bolig og barn.

Rødstrupe01_Trana

Rødstrupe Foto; Kjartan Trana

For oss som er spesielt opptatt av fugler er våren en fin tid. De fleste synes vårens  – og sommerens fuglesang er vakkert. La oss ikke ødelegge opplevelsen for deg; men det er altså ikke DEG fuglene synger for. De synger for å tiltrekke seg en partner eller for å avgrense og markere eget reir og revir. Mange foringsplasser i Nord-Trøndelag begynner nå å få mange fulger på besøk. På verdal har vi i det siste hatt besøk av både svarttrost, gulspurv, bjørkefink, bokfink, kjøttmeis, blåmeis, granmeis, grønnsisik, grønnfink, pilfink, rødstrupe, spettmeis og flaggspett. Noen av disse har overvintret i norge og noen har kommet som tidlige trekkere. Vipa er også observert på trønderske åkere nå i mars.

granmeis_med_fr_

Granmeis Foto; Alette Sandvik

Kom dere ut og nyt våren:) På vår side artsobservajoner får du hver dag en oversikt over arter som meldes inn fra vårt distrikt. I dag har det bl.a blitt registrert en Rødhalsgås på Ørin og det er en spennende gås som ikke er så vanlig her. Den har gått alarmerende sterkt tilbake de siste årene. Det finnes kanskje bare 30 000 individer igjen av arten på global basis. Det arbeides for å redde rødhalsgåsa fra utryddelse. Denne arten er avhengig av våtmarker og kulturlandskap, og endringer i disse områdene de siste årene kan være årsaken til den store nedgangen.