En spennende verden under vann i Trondheimsfjorden

Fargerike korallrev har mange av oss sett på film fra klodens varme strøk. At vi har fantastisk spennende korallrev i Trondheimsfjorden er mindre kjent. NTNU ved Marinbiologisk stasjon har i mange år drevet forskning på Tautraryggen, en nokså grunn terskel mellom Tautra og Leksvik. I 2014 og nå i 2015 har forskerne kartlagt flere grunne rygger i og nær Skarnsundet. Her har man funnet koraller på mindre enn 40 meters dyp, koraller som andre steder i verden lever på mye større dyp.

tauterr

Geir Johnsen orienterer om dagens tokt. På skjermen ses de grunnene ved Skarnsundet som er aktuelle.

TVS var med på det foreløpig siste toktet, blant annet for å diskutere en del av oppgaven for masterstudent June Jakobsen som skal lage en presentasjon av korallrevene til bruk ved TVS.  Vi har så langt hatt et inspirerende samarbeid med hennes ansvarlige veileder, professor Geir Johnsen, som ser for seg at TVS kan være et viktig vindu ut mot skoler, allmenhet og forvaltning for å spre kunnskap om Trondheimsfjorden. Vi gleder oss til å se hva June kan få til av dette.

tauterrygg3

Geir Johnsen orienterer og gestikulerer mens June Jakobsen følger interessert med.

tauterrygg

Sub figther 30 k er et meget avansert utstyr som kan styres presist fra båten. Den fotograferer og måler ulike forhold på sjøbunnen. Bildene blir overført til skjermer ombord, hvor det ble trangt om plassen for nysgjerrige etter hvert som koraller og fisk begynte å dukke opp.