Nytt styre og daglig leder på plass ved Trondheimsfjorden våtmarkssenter

Mye som en følge av at nesten hele det gamle styret gikk av i fjor sommer, samt andre plikter, har det beklageligvis vært liten aktivitet på hjemmesiden vår det siste året. Tiltross for dette har det skjedd mye i organisasjonen det siste året. I juni i 2016 kom et nytt styre på plass og består nå av Bjarne Bjørnbakk (styreleder), Jan Eivind Østnes, Alette Sandvik og Anne Karin Johnsen. For å sikre en mer kontinuerlig drift ble det bestemt at man skulle ansette en daglig leder i 50 % stilling ved våtmarkssenter. Fra og med august i år ble Tore Reinsborg ansatt i denne stillingen for 2 år. Intensjonen nå er å publisere aktuelle saker som berører aktiviteter, opplevelser og andre forhold rundt de flotte verneområdene og andre viktige naturområder i Trondheimsfjordområdet mer jevnlig.