Oter

Oter er et rovdyr med en langstrakt kropp, en tykk og vannavstøtende pels og svømmehud mellom tærne. Dette gjør at den er godt tilpasset et liv i vann. I Norge kan oteren påtreffes over hele landet. Den er imidlertid mest tallrik langs kysten fra Trøndelag og nordover.

Oteren tilbringer det meste av tiden i eller i nærheten av vann. Sjansen for å påtreffe den er størst i brakkvannsområder langs kysten. Oteren finnes imidlertid også langs vassdrag og innsjøer mange steder i innlandet, og kan påtreffes høyt til fjells. Dietten består i hovedsak av fisk, men den spiser også andre dyr som krabber, frosk, fugl og smågnagere, og også noe plantekost. Langs norskekysten utgjør torskefisker og flyndrefisker en viktig del av dietten. Oteren er en svært god svømmer, og når den jakter kan den i enkelte tilfeller oppholde seg flere minutter under vann.

I Norge ble oteren totalfredet i 1982. Bestanden var da svært lav som følge av jakt og skuddpremie, og fredningen var derfor viktig for å hindre at arten ble utryddet. Fredning førte til at oterbestanden økte fram mot 1995. Deretter ble det registret en ny nedgang i bestanden, og fra 2010 ble oteren vurdert som sårbar på den norske rødlista. I 2021 ble den imidlertid nedgradert til kategorien livskraftig. Oteren jakter gjerne i oppdrettsanlegg hvor det er lett tilgang på fisk, og dette gjør at det kan oppstå konflikt med fiskeoppdrettere.