Tre nye Ramsarområder i Nord-Trøndelag

Norge har i dag 51 områder på Ramsarkonvensjonens liste, 42 på fastlandet og ni på Svalbard. Dette er elvedeltaer, gruntvannsområder i sjø og ulike typer myrer og ferskvann som er internasjonalt viktige for dyr og planter. De nye områdene i Nord-Trøndelag som er meldt inn er Horta med Horta fuglefredningsområde og Horta naturreservat i Leka […]