Nytt styre i Trondheimsfjorden våtmarkssenter

I vår signaliserte Bjarne Bjørnbakk at han ønsket å tre av som styreleder i våtmarkssenteret. I en ekstraordinær generalforsamling arrangert på NOF-kontoret i Trondheim 20. september ble et nytt styre endelig valgt. De tre øvrige medlemmene i det gamle styret fortsetter videre, og de fikk med seg to nye styremedlemmer. Den nye styrelederen heter Håkon […]


Innvandrertjenesten i Verdal på besøk ved våtmarkssenteret

I dag tok TVS imot et tredvetalls innvandrere fra Somalia, Eritrea, Tunisia og Afghanistan. De ble her informert om hvilke kvaliteter de vernede områdene i Trondheimsfjorden har. Det ble også satt av tid til å studere fuglene som lå utenfor tårnet på sørsida av Verdalselva, og flere syntes det var veldig moro å se på […]


Fugleekskursjoner våren 2018

Trondheimsfjorden våtmarkssenter vil i samarbeid med NOF Verdal og Levanger lokallag arrangere i første omgang to ekskursjoner hvor alle interesserte er velkommen til å delta. Etter en noe sein vår har trekkfuglene for alvor begynt å røre på seg nå, og det forventes gode antall fugl å studere på ekskursjonene. Vi starter på Ørin 23.4 […]


Spennende fugleoberservasjonsprosjekt på Eidesøra i Levanger

Siden  tidlig i fjor høst har det vært et samarbeid mellom Nossum travpark og NOF Verdal & Levanger lokallag med prosjektering av et kombinasjonsbygg ponnistall og fugleobservasjonbygg på Eidesøra. De nye ponnistallene er nå bygget, og her er det rikelig med observasjonsluker til bruk for observasjoner av fugler. Disse lukene har forskjellig høyde fra bakken […]


Skolebesøk ved Ørin feltstasjon

I høst har det kommet mange henvendelser fra ulike undervisningsinstitusjoner med ønske om å få være med på ringmerking. Ved Ørin feltstasjon har NOF Verdal & Levanger lokallag etablert en nettpark med mange mistnett for innfanging av primært spurvefugl. Dette inkluderer et stort heisnett som har vist seg veldig effektivt for å fange inn fugl […]


Nytt styre og daglig leder på plass ved Trondheimsfjorden våtmarkssenter

Mye som en følge av at nesten hele det gamle styret gikk av i fjor sommer, samt andre plikter, har det beklageligvis vært liten aktivitet på hjemmesiden vår det siste året. Tiltross for dette har det skjedd mye i organisasjonen det siste året. I juni i 2016 kom et nytt styre på plass og består […]