Krykkja trenger din støtte

Måkene sliter voldsomt og den lille måkefuglen krykkje var tidligere en av kystens vanligste fugler.  På 80-tallet fantes hundretusener av dem i fuglefjellene langs kysten. Men nå er det krykkjen som det står dårligst til med, hvor hekkebestanden har gått tilbake med 80 prosent. Mye måker i byene er et tegn på trøbbel langs kysten. Krykkja […]


Våtmarksdagen arrangeres på Ørin 25. mai 2019

Lørdag 25. mai arrangerer vi i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter åpen dag for alle som ønsker å komme. Den internasjonale våtmarksdagen er hvert år i starten av februar, men siden dette er en dårlig tid på året for oss når det gjelder fugleopplevelser, så pleier vi å forskyve markeringen av våtmarksdagen til trekkfuglene er tilbake hos oss. […]


Tjelden – et kjærkomment vårtegn

Allerede i slutten av februar kan man treffe på de første returnerende tjeldene fra overvintringsområdene i Tyskland, Nederland og Storbritannia. Men de store antallene ankommer først i mars, og man kan da oppleve flokker med tjeld på trekk langs kysten.  Det har kommet mange meldinger om tjeld som har ankommet kysten av Trøndelag de siste […]


Bli med på den årlige hagefugltellingen 2019

Har du også opplevd mindre småfugler i hagen i det siste? Nå er det tid for den årlige hagefugltellingen. I fjor ble det telt opp 485 000 individer på 8 500 foringsplasser. Da var gråsisik mest tallrike fugl, det blir den neppe i år. Hagefugltellingen arrangeres i alle nordiske land og NOF er med for 12. […]


Åpning av nye Ørin feltstasjon

Fredag 26.8 2016 ble Ørin feltstasjon offisielt åpnet med inviterte bidragsytere, nye og gamle styremedlemmer i TVS (Trondheimsfjorden Våtmarkssenter), representanter fra NOF, Generalsekretær i NOF Kjetil Aadne Solbakken, assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag Gerd Janne Kristoffersen, miljøverndirektør Bjørnar Wiseth og ordfører i Verdal kommune Bjørn Iversen. Nå har vi en rykende fersk feltstasjon på Ørin med […]


Åpen dag på Ørin mandag 9. mai

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter arrangerer i samarbeid med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk forening en åpen dag på Ørin med fuglesafari, visning av den nye feltstasjonen og prøving av det nye fugletårnet. Det vil bli servert kortreist grillmat denne dagen. Tid: 16.30-20.00 Oppmøte på feltsasjonen. For mer info ta kontakt med regionsekretær i Naturvernforbundet i Trøndelag Hallgeir Opdal […]


Nytt fugletårn på Ørin

Nå begynner det nye fugletårnet vårt på Ørin å bli ferdig til bruk. Vi er veldig glade for å ha fått dette flotte bygget til bruk for fugleinteresserte i hele regionen. De første skoleklassene skal begynne å ta i bruk bygget i april. Fra tårnet har man utsikt til store deler av verneområdet på Ørin. […]


Nytt fugleår – nye muligheter

Det skjer mye hos oss i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter på Ørin nå for tiden. Feltstasjonen med egen ringmerkingsbu er snart ferdig og det nye fugletårnet på Ørin er under oppføring. Alt skal være klart før trekkfuglene kommer tilbake til våren. Vi ønsker gamle og nye fuglevenner velkomment til oss. Følg med på våre nettsider for info […]


Dugnad på Ørin tirsdag 8. september 2015

Vi jobber med å få ferdig vår nye felt – og ringmerkingsstasjon på Ørin, Verdal. Tirsdag 8. september inviterer vi alle som vil til oss får å være med dugnad. Start kl. 9, og vi blir der til langt på kveld. En del av jobben er å legge bordkledning og rydde innvendig. Ta med hammer, […]


Trondheimsfjorden Våtmarkssenter bygger feltstasjon på Ørin

Med politieskorte og følgebiler forran og bak seilte det kommende klasserommet som vi skal bruke i vårt undervisningsopplegg langs E6, over rundkjøringer og forbi smale passasjer fra Mule til Ørin. Blålys og gule roterende lys gav en flott stemning over vårt optimistiske prosjekt. På lastebilen sto det gamle møterommet til Retura as som TVS har […]